CATAMARANS - LONG RANGE

SÄKERHET, VOLYM, STABILITET, KOMFORT, AKTIONSRADIE UPP TILL 1800 NM