Finansiering

Wasa Kredit


Försäkringar

Vi har samarbetat i över 20 år med Alandia när det gäller att försäkra i

Norden och vid Medelhavet.

Kontakt Per Lillehöök

0708305569

per.lillehook@alandia.se


Transport och spedition

 Närtransporter med trailer

 Lastbilstransporter av större båtar

 Sjötransporter med kapten

 Sjötransporter med fartyg

 Flygtransporter

 Spedition

 Tull och momshantering