Made in Italy

Italien har lång öppen kust med mycket sol och vind. Italienare har också lång tradition med RIB båtar,

vilket gör att de italienska RIB båtarna har säkra sjöegenskaper även på öppet hav, bra komfort för större sällskap för utflykter, sol och bad. 


Söker du en RIB eller DC för utflykter, för sol, bad eller annan aktivitet på sjön? 
Traditionell RIB har bästa säkerhet och högsta komfort för större sälskap.


RIB säkerhet betyder att båten är stabil i hamn och under färden, sjunker inte, välter inte,

mindre risk för skador.


RIB komfort betyder mjuka pontoner runt om, är mjukare och varmare mot kroppen

än plast eller aluminium,

har ankringsystem och plats för sola och bada.

En RIB motsvarar 2-3 ft länge båt.